Psykoterapeuttinen keskustelu

Tarja Saarela-Sormunen

Tarjoan luottamuksellista ratkaisukeskeistä psykoterapeuttista keskustelua. Hinta 45€ 60min. Vastaanotto Einolassa Tuusulassa.

Minulla on kattava kokemus työelämästä ja elämän eri kriisitilanteista. Olen kasvatustieteiden maisteri, opettaja sekä toiminut nuorisokodin johtajana, aikuisten ja nuorten sekä maahanmuuttajien parissa opettajana. Minulla on kokemusta myös yrittäjyydestä. Olen asunut perheeni kanssa monessa paikassa ja ulkomailla kahdeksan vuotta. Parhaillaan täydennän ammattitaitoani opiskelemalla ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Aloitin v. 2016 kolmevuotisen koulutuksen, jonka Helsingin Psykoterapiainstituutti järjestää yhteistyössä Länsi-Englannin yliopiston kanssa (UWE Bristol). Koulutuksen suorittanut voi hakea psykoterapeutin suojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta.

Luokseni voi tulla keskustelemaan kaikenlaisista elämän tilanteista:

– Olemisen ja elämän pohdintaa
– Elämän kriisivaiheet
– Sosiaalisten tilanteiden pelko
– Surun käsitteleminen, läheisen ihmisen menettäminen
– Masennus, ahdistus
– Sairauksien tuomat pelot ja kysymykset
– Raskauteen ja äitiyteen liittyvät pohdinnat
– Riskiraskaus ja lapsen keskosuus
– Työelämän karikot, stressi, muutospaineet
– Työttömyyden, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat
– Syrjäytyminen
– Tukea vanhemmuuteen
– Tukea nuoruuden vuosina
– Yrittäjyys
– Esimiestaidot, johtaminen
– Työnohjaus; erityisesti ryhmätyömenetelmät, sosiaaliala ja opetusala
– Maahanmuuttajat

 

Ratkaisukeskeinen terapia on solmujen avaamista asiakkaan omista voimavaroista ja vahvuuksista käsin. Tavoitteeseen pääsemisen askeleet etsitään yhteistyössä. Lähdetään siitä, mikä jo toimii. Sen sijaan, että keskityttäisiin ongelmiin ja niiden syihin, terapeutti opastaa sinut ajattelemaan toiveita ja saavutuksia. Keskitymme päämääriin esteiden sijasta ja vahvuuksiin heikkouksien sijasta.
Yhteystiedot
terapia(at)visiteinola.fi
puh. 040 5357462